top of page

Audiometria tonalna 

IMG_5355_edited.jpg

Audiometria tonalna jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości.

Audiometria słowna

Audiometria słowna jest badaniem, które stosowane jest w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny zrozumienia mowy słyszalnej przez osobę badaną. Testy słowne pomagają specjaliście ocenić zdolność do komunikacji pacjenta

w życiu codziennym. 

Audiometria impedancyjna

IMG_5344.jpeg

Audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym, który opiera się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego. 

ABR– Auditory Brainstem Response 

REJSTRACJA SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU

Badanie ABR polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej

w wyższych piętrach drogi słuchowej

(w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. 

Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna (OAE) to obiektywna

i łatwa metoda oceny czynności ślimaka. Otoemisja jest odpowiedzią komórek słuchowych ślimaka na podawany przez sondę impuls tonalny lub trzask.

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page