top of page

Audiometria tonalna 

IMG_5355_edited.jpg

Audiometria tonalna jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości.

Audiometria słowna

Audiometria słowna jest badaniem, które stosowane jest w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny zrozumienia mowy słyszalnej przez osobę badaną. Testy słowne pomagają specjaliście ocenić zdolność do komunikacji pacjenta

w życiu codziennym. 

Audiometria impedancyjna

IMG_5344.jpeg

Audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym, który opiera się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego. 

Pomiar ucha rzeczywistego REM (ang. Real Ear Measurement)

REM to system pozwalający na dostosowanie ustawień aparatu słuchowego do indywidualnych, specyficznych właściwości ucha pacjenta.

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page