top of page

AUDIOMETRIA TONALNA

W jakim celu jest wykonywana?

Celem badania jest ustalenie progu słuchu – minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy pacjent. Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia

dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.

Audiometria tonalna jest badaniem mającym na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej w zakresie badanych częstotliwości. 

 

W jaki sposób jest wykonywana?

Badanie audiometrii tonalnej jest zupełnie nieinwazyjne. Przeprowadzane jest

w specjalnych słuchawkach oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane

są dźwięki o określonej częstotliwości i natężeniu, a zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie słyszenia bodźca. Badanie przeprowadzane jest przy ścisłej współpracy z pacjentem i pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu.

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page