top of page
nfz_logo_A_kolor.jpg

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zalecenie, publikujemy zasady refundacji na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne. 

Kto może się ubiegać o refundację?

Każdy pacjent posiadający ubezpieczenie zdrowotne. 

Dzieci oraz młodzież do 26 roku życia 

Refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL. Refundacja przyznawana jest raz na 3 lata.
 

Osoby dorosłe po 26 roku życia

Refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na aparat słuchowych oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL. Refundacja przyznawana jest raz na 5 lat.
 

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane 

Refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie 

Obejmuje kwotę 3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. 

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page