top of page

ABR – Auditory Brainstem Response 

W jakim celu jest wykonywana?

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu), a także miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu). Badanie ABR to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Badanie wykonujemy:
- kiedy podejrzewany niedosłuch
- u noworodków i niemowląt w celu diagnostycznym
- u dzieci i osób niewspółpracujących przy tradycyjnych badaniach audiometrycznych

w celu wykluczenia lub potwierdzenia wady słuchu
- u dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia lub później
- w przypadku podejrzenia guza nerwu słuchowego
- w przypadku podejrzenia symulacji głuchoty lub niedosłuchu
 

Badanie ABR polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane

do ucha. 
 

W jaki sposób jest wykonywana?

W przypadku dzieci - aby wynik badania był w pełni miarodajny – ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Czas trwania badania wraz z czasem przygotowania pacjenta wynosi ok. 2 godziny. 

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page