top of page

AUDIOMETRIA
IMPEDANCYJNA

Audiometria impedancyjna jest badaniem obiektywnym, który opiera się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego. 
 

W jakim celu jest wykonywana?

Badanie wykonuje się w celu drożności ucha środkowego. Badania ma dużą wartość diagnostyczną przy diagnozie:

- wysiękowego zapalenia ucha środkowego
- dysfunkcji trąbki słuchowej
- płynów infekcyjnych w uchu środkowym
- otosklerozy
- przerostu migdałków gardłowych
- przerwania łańcucha kosteczek słuchowych

W jaki sposób jest wykonywana?

Badanie audiometrii impedancyjnej jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne. Polega na wprowadzeniu do ucha sondy, zakończonej dobraną do wielkości ucha nasadką. Wynikiem badania jest tympanogram wraz z wartością natężenia odruchu strzemiączkowego

na badanych częstotliwościach. 

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page