top of page

AUDIO-SŁUCH

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Dzień dobry w AUDIO-SŁUCH.

Nazywam się Karolina Pastuszka i jestem specjalistką audioprotetyczną, otwartą na pomoc ludziom, którzy borykają się z problemami słuchowymi.

W 2018 roku zostałam absolwentką studium dyplomowego, zdobywając wykształcenie w zawodzie jako protetyk słuchu.

W roku 2021 zostałam absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobywając tytuł licencjata audiofonologii i protetyki słuchu, a 2 lata później - na tej samej uczelni, zdobyłam tytuł magistra na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page