top of page

AUDIOMETRIA 
SŁOWNA

Audiometria słowna jest badaniem, które stosowane jest w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny zrozumienia mowy słyszalnej przez osobę badaną. Testy słowne pomagają specjaliście ocenić zdolność do komunikacji pacjenta w życiu codziennym. 
 

W jakim celu jest wykonywana?

Celem badania jest ustalenie tzw. krzywej dyskryminacji, czyli krzywej rozumienia mowy

dla poszczególnych poziomów natężeń podawanego bodźca dźwiękowego. Audiometria słowna jest badaniem wykorzystywanym do diagnostyki rodzajów niedosłuchów – głównie przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy, ale również jest badaniem bardzo pomocnym podczas protezowania aparatami słuchowymi. 

W jaki sposób jest wykonywana?

Badanie audiometrii słownej jest badaniem nieinwazyjnym. Wykonywane jest

w specjalnych słuchawkach audiometrycznych. Badanie jest wykonywanie oddzielnie dla ucha prawego i lewego. Do ucha podawane są wyrazy, na różnych poziomach natężenia dźwięku, a zadaniem osoby badanej jest powtarzanie materiału dźwiękowego zaraz po jego podaniu. Badanie przeprowadzane jest przy ścisłej współpracy z pacjentem i jest badaniem uzupełniającym diagnozę rodzaju niedosłuchu. 

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page