top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarolina Pastuszka

#ToJestWyróbMedyczny– czym jest i jakie są jego zalety w leczeniu niedosłuchu?

Mianem wyrobów medycznych określa się produkty, które przeznaczone są do zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia chorób oraz poprawy stanu zdrowia.


Do wyrobów medycznych zaliczają się także aparaty słuchowe, które powinny być stosowane wyłącznie z zalecenia specjalisty. Korzystanie z tego typu urządzeń bez wskazań zdrowotnych nie tylko nie przyniesie zamierzonych efektów, ale i może doprowadzić do komplikacji zdrowotnych.


Pierwszym krokiem jest więc zdiagnozowanie przyczyn problemu, a następnie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Na tej podstawie protetyk słuchu dobierze właściwy aparat, uwzględniając przy tym ubytek słuchu oraz stopień jego zaawansowania, aby skutecznie zredukować wszystkie towarzyszące mu dolegliwości.

Proszę pamiętać, że nawet niewielkie ubytki słuchu są w stanie znacząco utrudnić komunikację i funkcjonowanie w społeczeństwie, dlatego nie powinno się ich bagatelizować.




Comments


bottom of page