top of page

OTOEMISJA AKUSTYCZNA

W jakim celu jest wykonywana?

Celem badania jest ocena czynności ślimaka. Głównymi wskazaniami do badania są:

- cena stanu ucha wewnętrznego

- badanie przesiewowe słuchu u niemowląt 

- monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych.

Otoemisja akustyczna (OAE) to obiektywna i łatwa metoda oceny czynności ślimaka. Otoemisja jest odpowiedzią komórek słuchowych ślimaka na podawany przez sondę impuls tonalny lub trzask.
 

W jaki sposób jest wykonywana?

Badanie polega na umieszczeniu w przewodzie słuchowym zewnętrznym sondy pomiarowej, która emituje bodziec dźwiękowy i wprawia w ruch komórki słuchowe. Badanie otoemisji akustycznej należy przeprowadzać w warunkach wyciszonego gabinetu lub kabiny.

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "AUDIO-SŁUCH" polegającej na mobilnym gabinecie badań i protetyki słuchu. 
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.

bottom of page